Novinky v PMD

Verze f77.11

 • Paralelní přímý řídký řešič - elastostatika

  Přímý řídký řešič (program FESD) byl rozšířen a optimalizován pro současné vícejádrové a víceprocesorové počítače. Paralelizovaná verze řešiče dosahuje několikanásobně vyšší rychlosti výpočtu (podle počtu jader a procesorů) oproti předchozí single-thread verzi.

 • Paralelní přímý řídký řešič - vlastní čísla a plasticita

  Přímý řídký řešič (program FESD) je nyní možné použít při výpočtech vlastních čísel (s programem HEIG) a úloh plasticity (s programem HPLS).

 • Simplexová metoda - kontakt

  Byla implementována simplexová metoda, která zlepšuje konvergenci lokálního vyhledávacího algoritmu v kontaktních úlohách.

 • Pyramidový prvek

  Do knihovny prvků byl přidán nový 3D pyramidový prvek.
  Tento prvek je zatím možné použít pouze pro elastostatické úlohy.

Verze f77.10

 • Přímý řídký řešič

  Pro řešení úloh na rozsáhlých výpočtových sítích byl implementován nový přímý řídký řešič (program FESD), který představuje efektivnější a řádově rychlejší alternativu ke stávajícímu přímému frontálnímu řešiči (program FEFS). Řešení soustavy rovnic se provádí tzv. sparse direct variantou Gaussovy eliminace za použití přečíslovacího algoritmu minimum degree.
  Tento řešič je zatím možné použít pouze pro elastostatické úlohy.

 • Diagonalizace prvkových matic hmotnosti

  Program HMOT byl rozšířen o možnost výpočtu diagonalizovaných (lumpovaných) prvkových matic hmotnosti. Diagonalizace se provádí metodou HRZ.

Připravujeme

Řešení dynamického kontaktu

V systému PMD je v současnosti implementován kontaktní algoritmus, který je založen na penaltové metodě. Charakteristické pro tento algoritmus je skutečnost, že kontaktní síly jsou počítány v integračních bodech (tzv. surface-to-surface algoritmus) a nikoliv v uzlech (tzv. node-to-surface algoritmus), jak je obvyklé v jiných výpočetních systémech. To má za následek přesnější splnění kontaktní okrajové podmínky a lepší konvergenci kontaktního tlaku při zjemňování sítě. Systém PMD rovněž umožňuje řešit nelineární dynamické úlohy s kontaktem pomocí explicitního kontaktního algoritmu.

Řešení dynamického kontaktu

Model plasticity se směrovým zpevněním

Ústav termomechaniky AV ČR spolupracuje se zahraničními partnery na vývoji a implementaci materiálových modelů se směrovou distorzí elastické zóny. Ta je pozorovatelná v celé řadě kovových materiálů. Tato nadstavba na základní kinematicko-izotropní zpevnění nabízí přesnější napěťovou odezvu u silně neproporcionálního zatěžování, například v kombinovaných cyklických dějích. Kalibrace modelu je prováděna na dutých tenkostěnných vzorcích, které jsou zatěžovány kombinací tahu a krutu a slouží tak k trasování okraje vyvíjející se elastické zóny. Výzkum v tomto odvětví v posledních letech akceleroval. Představuje poslední smysluplný krok v predikci v míře stochastického chování užívaných konstrukčních materiálů.

Model tvarového zpevnění